ISO standardien mukainen Laatu

ISO 13485-sertifikaatti tukee kasvuamme lääkinnällisten laitteiden ja komponenttien sopimusvalmistajana.

Olemme sertifioineet standardin ISO 13485 mukaisen laadunhallintajärjestelmän lääkinnällisten laitteiden ja komponenttien sopimusvalmistusta varten. Standardi on keskittynyt riskien hallinnan parantamiseen ja yrityksen toiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen. Sertifioijana toimii Kiwa Inspecta Oy.

Screentec Oy tuotannollistaa ja valmistaa lääkinnällisiä laitteita ja komponentteja yhä enenevässä määrin asiakkaille. Tarkoituksena on kasvattaa markkinaosuuttaan niiden asiakkaiden keskuudessa, joiden vaatimuksena toimittajalle on lääkinnällisten laitteiden standardin ISO 13485 mukaisesti toimiminen. Screentec Oy:n tavoitteena on rakentaa lääkinnällisten laitteiden ja komponenttien sopimusvalmistuksesta yrityksen suurin tuoteperhe liikevaihdollisesti ja tuloksellisesti.

 

Pystytte latamaan meidän laatusertifikaatti TÄSTÄ.