Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking tot de gehele website, de contact formulieren en ook alle communicatie die door de werknemers van Screentec Oy verstuurd wordt.

Gebruik van deze Website

Deze website is bedoelt als communicatie en marketing platvorm voor Screentec Oy, gevestigd in Oulu, Finland, BTW nummer: FI07570954. De informatie op deze website is grotendeels bedoelt als promotie materiaal en om de gebruikers van deze site op de hoogte te stellen van de huidige activiteiten van Screentec Oy.

De informatie website mag niet worden gebruikt voor snode doeleinden, het werven van personeel of acties die verboden zijn of als crimineel gezien worden volgens de wetten van Finland en de Europese unie.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Screentec Oy en haar eigenaars stellen zich niet aansprakelijk voor de informatie op deze website. Uit de informatie op deze website kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend  Screentec Oy behoud het recht om diensten terug te houden wanneer wij dit als nodig beschouwen.

Eigendom

Alle beelden op deze website zijn eigendom van Screentec Oy of haar klanten of partners. Beelden die eigendom zijn van derden zijn met hun nadrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt. De enige uitzondering hierop zijn stock beelden die Screentec Oy door middel van licenties mag gebruiken, deze beelden blijven eigendom van de rechtelijke curatoren.  Geen van de beelden op deze website mogen voor andere doeleinden gebruikt worden, zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

Privacy

Door gebruik te maken van deze website en de inhoud ervan stemt u in met onze privacy regels en geeft u aan deze gelezen en begrepen te hebben.

 

Contact informatie

  • Contact Persoon: Roelof Aalpoel, Sales, roelof.aalpoel@nullscreentec.com